Quy trình tuyển dụng

Chúng tôi tin rằng nhân viên của chúng tôi là tài sản có giá trị nhất và tuyển dụng đúng người là rất quan trọng cho sự thành công của Công ty. Quy trình tuyển dụng của chúng tôi, từ đầu đến cuối, được tiến hành chặt chẽ, triệt để và bình đẳng với sự tự tin.

Đối với mỗi vị trí cần tuyển, chúng tôi đánh giá các ứng cử viên thông qua một quy trình 4 bước với mục tiêu cuối cùng là tìm ra được ứng viên đủ trình độ và năng lực nhất để tuyển vào vị trí đó.

4 bước cho một quy trình tuyển dụng bao gồm:

Bước 1 : Sàng lọc hồ sơ

Chúng tôi sàng lọc các ứng cử viên bằng cách kiểm tra hồ sơ của tất cả các ứng viên. Thông tin về giáo dục, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc được sử dụng để xác định xem ứng viên có đủ điều kiện cho vị trí cần tuyển.

Bước 2 : Cuộc phỏng vấn đầu tiên

Chỉ các ứng viên trong danh sách thu gọn (shortlist) được mời đến cuộc phỏng vấn này.

Tại cuộc phỏng vấn, chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết về trách nhiệm cho vị trí cần tuyển và sự mong đợi của chúng tôi đối với nhân viên tiềm năng. Hơn nữa, chúng tôi đánh giá các ứng viên trên cơ sở năng lực, trình độ chuyên môn và định hướng sự nghiệp để tìm ra nhóm các ứng viên chúng tôi muốn tiến xa hơn.

Bước 3 : Bài kiểm tra thực hành

Các ứng viên hoàn thành bước 2 sẽ nhận được một bài kiểm tra thực hành tùy theo vị trí cụ thể. Bài kiểm tra không những giúp chúng tôi kiểm tra kỹ năng kỹ thuật và kinh nghiệm mà bạn đã tích lũy qua quá trình làm việc, mà còn giúp bạn có được khái niệm ban đầu với công việc tại MCB.

Bước 4: Cuộc phỏng vấn thứ hai

Khi bạn được mời đến các cuộc phỏng vấn cuối cùng, có nghĩa là bạn có đủ điều kiện cho vị trí cần tuyển dựa trên kỹ năng và năng lực của bạn. Tại cuộc phỏng vấn cuối cùng này, chúng tôi một lần nữa đánh giá số các ứng viên còn lại và so sánh điểm mạnh và điểm yếu trong số đó, để chúng tôi có thể trao công việc cho ứng viên phù hợp nhất.

Liên hệ
image description
Phạm Duy
Technical Leader
Mob: +84 24 351 35007
duy@mcb.vn
Visitkort